Ordfø­rer­kan­dida­ten ble stan­set med kniv og øl på vei inn på Stor­tin­get