1. mars i år ble det dyrere å tråkke for hardt på gasspedalen. De fleste bøtesatsene økte med 50–300 kroner. Bruk av mobiltelefon, derimot, fikk seg et solid påslag med ny straff på 7.450 kroner, mot 5.000 kroner i 2021.

De nye bøtesatsene har imidlertid hatt begrenset effekt, kan myndighetene konkludere med åtte måneder senere. Hittil i 2022 har det vært en negativ utvikling med 100 trafikkdrepte per oktober, står det i et høringsnotat fra Samferdselsdepartementet. Tilsvarende tall for 2020 var 40 drepte og i 2021 omkom 80 personer i trafikken.

Årsaken til de fleste ulykkene er høy fart (se flere tall i faktaboks). Justis- og beredskapsdepartementet vil nå ha slutt på den negative trenden.

«En skjerpet reaksjon i form av høyere bøtesatser ved fartsovertredelser fremstår som særlig aktuelt» står det i høringsnotatet der det foreslås å øke bøtesatsene med 30 prosent (se alle forslagene til nye satser nederst i saken).

Nesten 10.000 for ulovlig mobilbruk

Dersom forslaget blir vedtatt, kan det blant annet bety at det vil koste deg 9.700 kroner dersom du blir tatt med mobilen i hånden. Måles du mer enn 25 km/t over den tillatte fartsgrensen i 30–60-sonene, må du punge ut 12.100 kroner.

I tillegg til de personlige tragediene dødsulykker og andre trafikkulykker medfører, koster det også samfunnet enorme summer årlig. Personskadeulykker anslås å ha kostet samfunnet ca. 13,2 milliarder kroner i 2020, viser tall fra Statens vegvesen.

Den samfunnsøkonomiske kostnaden ved tap av menneskeliv er beregnet til cirka 30 millioner per drepte person, mens kostnaden for meget alvorlig skade og hard skade var henholdsvis om lag 23 og 10 millioner kroner samme år, ifølge tall fra Transportøkonomisk institutt.

– Etter departementets oppfatning vil en økning av bøtesatsene med 30 pst. reflektere alvorlighetsgraden av trafikkovertredelser omfattet av forskriften, heter det i høringsnotatet.

Blir de nye bøtesatsene vedtatt, betyr det om lag 241 millioner kroner mer i statskassa hvert år. Gitt at politiet utfører like mange kontroller som i 2021.

Endring i fengselsstraff

I tillegg foreslår departementet å endre reglene for subsidiær fengselsstraff, altså hvor lang fengselsstraffen skal være dersom fører ikke betaler boten. I dag er loven slik at man får en dag fengselsstraff for hver 500 kroner i bot.

I en dom fra tidligere i år uttalte Høyesterett – etter anbefaling fra påtalemyndigheten – at beløpet burde dobles. Altså at man får en dag fengselsstraff for hver tusenlapp i bot som ikke betales. Dette har også vært praksis i noen dommer, og myndighetene vil nå ha inn endringen i forskriften slik at regelverket blir mer i tråd med dagens praksis.

Dette er de nye, foreslåtte bøtesatsene (dagens satser i parentes):

I 30- til 60-sonen

 • Kjører du inntil 5 km/t over fartsgrensen: 1.100 kroner (850)

 • Kjører du mellom 6 og 10 km/t over fartsgrensen: 3.000 kroner (2.300)

 • Kjører du mellom 11 og 15 km/t over fartsgrensen: 5.400 kroner (4.150) (+ to prikker i førerkortet)

 • Kjører du mellom 16 og 20 km/t over fartsgrensen: 7.800 kroner (6.000) (+ tre prikker i førerkortet)

 • Kjører du mellom 21 og 25 km/t over fartsgrensen: 12.100 kroner (9.300) (+ tre prikker i førerkortet)

 • Kjører du 26 km/t – eller mer – over fartsgrensen: Førerkortet blir inndratt

I 70 og 80-sonen

 • Kjører du inntil 5 km/t over fartsgrensen: 1.100 kroner (850)

 • Kjører du mellom 6 og 10 km/t over fartsgrensen: 3.000 kroner (2.300)

 • Kjører du mellom 11 og 15 km/t over fartsgrensen: 4.800 kroner (3.700)

 • Kjører du mellom 16 og 20 km/t over fartsgrensen: 6.700 kroner (5.150) (+ to prikker i førerkortet)

 • Kjører du mellom 21 og 25 km/t over fartsgrensen: 9.100 kroner (7.000) (+ tre prikker i førerkortet)

 • Kjører du mellom 26 og 30 km/t over fartsgrensen: 12.100 kroner (9.300) (+ tre prikker i førerkortet)

 • Kjører du mellom 31 og 35 km/t over fartsgrensen: 14.500 kroner (11.150) (+ tre prikker i førerkortet)

 • Kjører du 36 km/t – eller mer – over fartsgrensen: Førerkortet blir inndratt

I 90-sonen og høyere

 • Kjører du inntil 5 km/t over fartsgrensen: 850 kroner (ingen endring)

 • Kjører du mellom 6 og 10 km/t over fartsgrensen: 2.300 kroner (ingen endring)

 • Kjører du mellom 11 og 15 km/t over fartsgrensen: 3.700 kroner (ingen endring)

 • Kjører du mellom 16 og 20 km/t over fartsgrensen: 5.150 kroner (+ to prikker i førerkortet) (ingen endring)

 • Kjører du mellom 21 og 25 km/t over fartsgrensen: 7.000 kroner (+ tre prikker i førerkortet) (ingen endring)

 • Kjører du mellom 26 og 30 km/t over fartsgrensen: 9.300 kroner (+ tre prikker i førerkortet) (ingen endring)

 • Kjører du mellom 31 og 35 km/t over fartsgrensen: 11.150 kroner (+ tre prikker i førerkortet) (ingen endring)

 • Kjører du mellom 36 og 40 km/t over fartsgrensen: 15 100 kroner (11.600) (+ tre prikker i førerkortet)

 • Kjører du 41 km/t – eller mer – over fartsgrensen: Førerkortet blir inndratt

Mobilbruk og forbikjøring

 • Blir du tatt for bruk av håndholdt mobiltelefon mens du kjører får du nå et forenklet forelegg på 9.700 kroner. I dag er denne boten på 7.450, opp fra 5.000 i 2021. I tillegg får du tre prikker i førerkortet.

 • Kjører du på rødt lys straffes du på samme måte: 9.700 kroner i forenklet forelegg og tre prikker i førerkortet. Det samme skjer om du blir tatt for å ligge for holde for kort avstand til bilen som kjører foran deg.

 • Ulovlig forbikjøring straffes også med 9.700 kroner i forelegg samt tre prikker i førerkortet.

I strid med skilt

 • Blir du tatt for å kjøre i strid med skilting – for eksempel «innkjøring forbudt» eller mot «påbudt kjøreretning – vanker det nå bot på 7.800 kroner.

 • Krysser du sperrelinje får du 5.900 kroner i forenklet forelegg.

 • Bryter du vikeplikten får du med deg faktura fra Statens innkrevingssentral på 9.700 kroner.

 • Glemmer du blinklys kan du straffes med 3.700 kroner i forenklet forelegg. Det samme hvis du bruker feil lys eller kjører uten lys i det hele tatt. Det samme om du mangler kjennetegn/skilter på kjøretøyet ditt.

 • Blir du tatt uten å bruke bilbelte, koster det 1.500 kroner. Det samme gjelder i buss der det er montert setebelter. (Ingen foreslått endring)

 • Blir du tatt passasjerer under 15 år som ikke bruker belte vanker det forenklet forelegg på 3.250 kroner til deg som sjåfør.