Legger ned restauranten i Skien. Fire mister jobben