Plut­selig var butik­ken stengt. Nå fortel­ler Elias om dramaet: – Trodde jeg skulle dø