Mistet kontrollen mens han tanket - pumpet diesel utover bensinstasjon