To skadd i høyspentulykken på Rafnes: – Det er en trykket stemning her

foto