Ante ugler i mosen da de så at ansatte hadde to forskjellige lønnsslipper

foto