Helseministeren grep inn. Gir innstruks om Borgestadklinikken

foto