Mens båteieren sov i en stol, dengte gjestene hverandre på dekk