Høyesterett avgjør om du kan eie lufta over huset ditt

foto