Tolv fylker har varslet unntakstilstand få dager før orkanen er ventet å treffe med enorm styrke

foto