Saka om kommunedirektøren: No blir det ekstraordinært møte bak stengte dører

foto