Sykehuset tar grep - og forbereder seg på flere innleggelser

foto