Gir seg etter et halvt år som drivere av Dalen Hotell – eierens sønn overtar

foto