Politimann fra Telemark ble frifunnet for vold. Nå skal anken behandles