Vannlekkasje på kjøpesenteret: – Det fosser vann ut