Fikk flere meldinger om røyk i terrenget og fryktet ny skogbrann: Var bare røyk fra pipe