Sto frem med helse­pla­ger – nå blir stof­fet forbudt

foto