Det melder NRK. Hvalrossen ble skutt 14. august etter å ha skapt oppstandelse rundt om i Oslofjorden.

– Vi har en avlivning uten egentlig vedtak, som vi mener er ulovlig og som ingen juridisk kyndig instans har sett på, sier leder i dyrevernsgruppa Noah, Siri Martinsen.

De klaget saken inn til Sivilombudet, som ikke tok saken. Miljøpartiet De Grønne tar saken videre på Stortinget.

– Nå ber vi utredningsseksjonen på Stortinget om å gjøre en juridisk vurdering av vernet til spesielt sjøpattedyr etter avlivingen av Freya i sommer, sier nestleder Ingrid Liland i MDG.

Fiskeridirektør Frank-Bakke Jensen sier at avlivningen etter deres syn var i tråd med lovverket og internasjonale konvensjoner.