Har sendt ut permitteringsvarsel til alle ansatte

foto