Valgvinner Owe: – Har ikke hørt noe fra noen

foto