Fabrikk­direktør: – Vår jobb er å ivareta de skadde og de pårø­rende

foto