Skandaleprosjektet: Øya kan miste forbindelsen

foto