Vil fortsatt ha Hedda og Rolf Erling på topp

foto