Mange veier var bare hålke idag. Les hvorfor andre veier har bar asfalt om vinteren

foto