Skogbrannen: – Det regnet som har kommet hjelper ingen ting

foto