Ann Kristin har tatt imot 793 lam denne våren. – Bare sju igjen nå

foto