Mistet livet i voldsom kollisjon. Dette er politiets teori

foto