Utested kan få åtte prikker etter rapport om narkotikaomsetning og ruspåvirkede gjester

foto