– Har to helt forskjellige virkelighetsoppfatninger

foto