Stor utfart: Nå flyter trafikken normalt på E18

foto