Tatt med mobil: – Særs formildende omstendigheter

foto