Derfor er det svart røyk over Rafnes, og nødetater på stedet