Den fulle mannen nektet å høre på politiet – byturen i Skien ble 8.000 kroner dyrere