– Fritidsbåter kan være flytende brannbomber

foto