Mobbesak splitter bygda: – Det er vitner som ikke vil snakke