Derfor går kraftinntektene i Telemark trolig ned med rundt 3,5 milliarder i år

foto