Uten svarene fra forskerne på Kjølnes blir ikke skipsfarten grønn