Kommunen har kunstverk for millioner – får refs for hvordan de tar vare på den

foto