Korona satte en stopper for utenlandsreiser. Det fikk reiseselskapet til å tenke helt nytt: – Må vise at det er liv i oss