Dette synet møtte henne på vei hjem: – Det er jo ikke et hyggelig syn midt i skoleslutt

foto