Nav nedjusterer antallet berørte i trygdeskandalen