Forsvarer: – Siktede er sterkt preget etter Larvik-brannen

foto