Mistenker dokumentforfalskning i Faråsen-prosjektet. Nå har kommunen politianmeldt saken

foto