Kan vurdere egne tiltak – bekymret for økt besøk fra smitteutsatte kommuner

foto