Rykket ut med flere biler til røykutvikling i henger. Viste seg å være noe annet enn brann

foto