Har tatt nye vitneavhør - dette kan politiet si om storbrannen