Forbereder milliardprosjekt: Kjøper opp eiendommer langs denne veien