Vare­bilen var fylt med fulle ungdom­mer. Nå må tre menn i feng­sel

foto