Sover i bobil i dette bygget: – Må opphøre med øyeblikkelig virkning